Priser per 01.04.2017

 NYE priser Skånland Stall og Rideklubb per 01.04.17

-Langtidsoppstalling: 1800kr pr mnd - Inkluderer: Boks, hall/ridebaneleie, luftegård, utslipp hverdager, morgen og middagsforing hverdager, turnusordning helgefôringer. - Rundballefor kan kjøpes billig av stallen. - Flis og kraftfôr må oppstallører ordne med selv.

-Leie av gjesteboks 100kr u/flis, 250kr m/flis pr døgn.

-Leie av luftegård 100kr pr døgn.

-Fôringer ved gjesteopphold 50kr pr foring

-Møkking etter gjesteopphold 100kr(500kr dersom forlatt uten å avtale møkking)

-Leie av ridehall/ridebane, åpen 50kr medlem, 100kr ikke- medlem pr time

-Leie av ridehall, lukket 200kr medlem, 300kr ikke- medlem pr time

-Leie av utebane, lukket 100kr medlem, 200kr ikke-medlem pr time

-Leie av ridehall og ridebane 500kr medlem/800kr ikke-medlem pr mnd

-Leie av ridehall og ridebane 3000kr medlem/6000kr ikke-medlem pr år

-Leie av ridehallen, lukket, hel helg( minst 3 timer 2 dager ) 150kr pr time

-Leie av utebane, lukket, hel helg ( minst 3 timer 2 dager ) 100kr pr time

-Handikapridning 300kr pr time - Inkluderer leier med lang erfaring med handikapridning, trygg og rolig hest, utstyr som hjelm og vest kan lånes dersom ønskelig.

-Ved organiserte treninger i ridehallen med instruktør SKAL hallen stenges. Ved treninger arrangert av klubben stenges hallen/ banen. Ved leie av hall/bane er man velkommen til å benytte hindermateriell, men plikter å gi beskjed dersom noe blir ødelagt! Man er pliktig som leietaker å gi beskjed på forhånd hver gang man skal bruke hallen. Utelatt betaling eller andre brudd på reglement fører til utestengelse. På stevner og div treninger har vi egne priser, se innbydelse til den enkelte trening/stevne.

-Priser medlemskap:

Enkeltmedlem Inkl bladet Hestesport 500kr

Familiemedlemskap Inkl bladet Hestesport 800kr

Medlemskap betales inn på stallens konto 47600519022. MÅ merkes godt med navn og adresse. Medlemmer er selv ansvarlig for å få betalt inn medlemsavgiften tidsnok. Avgiften skal betales innen 15.januar for å få bladet Hestesport. Oppstallører og rideskoleelever skal være medlem og får dette på giro sammen med rideskoleavgift og oppstalløravgift.

Kjøp av rundballe.

Husk at man oppgir antall kg tørrhøy hesten spiser, sånn at
om en stor hest spis 3-3-4 kg tørrhøy, så oppgir man 10 kg pr dag= 310 kg på den mnd. I praksis gjør man det sånn at man ganger opp alt ut fra hvor våt rundballen er. (spør Monika om du er usikker på hvordan tilstand rundballen har)

Heilt tørr rundballe = samme antall kg.

Halvtør = Gange med 1,5-2 (3 kg tørt=4,5-6 kg rundballe).

Våt = gange med 3 (3 kg tørt = 9 kg vått).


Dette fordi jo våtere høyet e jo mer må hesten ha å spise. Uansett så oppgir dere antall kg tørt høy hesten ville ha spist om det var tørre høyballer den fikk.
 

Sist oppdatert 27.03.2017 kl. 16:20

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2018 Skånland Stall