Hopp til hovedinnhold

Rideskole

Ridekurs høsten 2020
Velkommen til ridekurs ved Skånland Stall og rideklubb. 
Kursene i år blir på tirsdager med instruktør Caroline Asvald med
oppstart 25.8 ,og på torsdager med instruktør Lena Tretvoll og har
oppstart 27.8. 
Kursene er over 10 uker.
Torsdagkurset har ikke kurs i høstferien i uke 41.
Pris: 2300,-
Nybegynnere som trenger leier må ha med egen relativt
hestekyndig person til timene.
Alle som skal delta på kurs må ha sikkerhetsutstyr som hjelm, sko
med hæl og sikkerhetsvest. Vi har noen hjelmer og vester til utleie,
men anbefaler å skaffe eget.
Tettsittende og klær etter vær.
Påmeldingen er bindende og skal betales før første kursdag.
Ved feks nedstegning av kurs pga innskrenkninger ifht Corona
forbeholder vi oss retten til å ikke refundere betalt kursavgift. (Vi
refunderer selvsagt dersom vi får refundert tap fra staten)
Vi minner om at ALLE må holde seg til de smittevernregler som til
enhver tid gjelder!
Påmelding på nettsiden vår www.skanlandstall.no
Velkommen ����

Vi anbefaler at alle som deltar på ridekurs og helgekurs, melder seg inn i facebook-gruppen: Skånland stall ridekurs